کلیپ روانشناسی: خانوما حواستون جمع باشه

البته نه تنها خانوما, آقایون هم , احتیاط کنن, ضرر نمیکنن, اونام ممکنه گول بخورن, بعضی از خانوما, ۱۰۰ تا مردو میزارن تو جیب کوچیکشون!
ما مردام که دست به گول خوردنم خوبه, منتظریم ببینم کجا یکی سر و گوشش میجونبه , مام با کله بدویم بریم گول بخوریم!
ما مردا , هر چی میکشیم بخاطر همین قلبه رئوفمونه 🙄

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *