آموزش کتلت شیرازی یک غذای ساده ولی خوشمزه از مامان تی وی

آموزش طرز تهیه یک کتلت بدون گوشت از طریق ویدیو فیلم با خانوم پروانه جوادی که برای دوستانی هم که گیاه خوار هستن, یک غذای لذیذ و خوشمزست.
یک لحظه نزدیک بود جای گیاه خوار بگم علف خوار , هر چند که هردوش یک چیزه اما فکر کنم به vegetrian ها بر بخوره!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *