نکات مهم برای انتخاب یک دندانپزشک خوب

Das könnte Dich auch interessieren...

Keine Antworten

  1. فایزه sagt:

    من دندان عقل نهفته داشتم خیلی هم میترسیدم از جراحیش یکی از دوستانم کلینیک پرهام توی سعادت آباد را بهم معرفی کرد خیلی خوب بود هم برخوردشون خوب بود و هم کارش و قیمتش عالی بود الان دیگه هر کاری داشته باشم میرم اونجا
    http://parhamdentistry.ir/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

%d Bloggern gefällt das: